Om oss

HOGSÄMS GÅRD

Här på gården - en liten bit från Bovallstrand och havet - bor vi, Niklas och Frida, med våra barn. Hit flyttade vi 2015 då vi styckade av en tomt av Niklas pappa och farbror som äger gården. Under 2020 köpte vi våra första bin och får, och våran målsättning är att under de närmaste åren succesivt växa och utöka verksamheten.


Vi är fortfarande bara i uppstarten av något vi verkligen tror på: biologisk mångfald i symbios med livsmedelsproduktion.

Våra bin är viktiga pollinatörer och avgörande för både odlade och vilda växters fortplantning och utveckling, dessutom bidrar de med god honung.

Våra får och lamm bidrar med naturvård, och forskning visar att våra naturbetesmarker är de i särklass viktigaste miljöerna för biologisk mångfald i det svenska landskapet. Fåren äter sly och buskar så att landskapet hålls öppna, vilket i sin tur ger en bra miljö för blommor, fåglar, fjärilar och insekter. Dessutom ger fåren oss både kött, ull och skinn.

Vill du köpa närproducerat med omsorg, har vi lammkött, honung och lite annat till försäljning i vår lilla gårdsbutik. 


Kontakta oss

Hogsäms Gård 2

456 94 Hunnebostrand

Niklas 070 659 97 07
Frida 070 443 90 93

info@hogsamsgard.se

@hogsamsgard

Man kan säga att vi har öppet när vi är hemma :)
Välkommen att kontakta oss!