Välkommen till Hogsäms Gård


NÄRPRODUCERAT MED OMSORG

Vi är fortfarande bara i uppstarten av något vi verkligen tror på: biologisk mångfald i symbios med livsmedelsproduktion. 

Våra bin är viktiga pollinatörer och avgörande för både odlade och vilda växters fortplantning och utveckling, dessutom bidrar de med god honung.

Våra får och lamm bidrar med naturvård, och forskning visar att våra naturbetesmarker är de i särklass viktigaste miljöerna för biologisk mångfald i det svenska landskapet. Fåren äter sly och buskar så att landskapet hålls öppna, vilket i sin tur ger en bra miljö för blommor, fåglar, fjärilar och insekter. Dessutom ger fåren oss både kött, ull och skinn.

Vill du köpa närproducerat med omsorg, har vi lammkött, honung och lite annat till försäljning i vår lilla gårdsbutik.

Våra produkter

Honung

Våra bin ger oss utsökt honung att njuta av. Bina gör ett fantastiskt jobb med att pollinera växter och bidra till den biologiska mångfalden.

Honung →

Lamm- och fårprodukter

Vi säljer lammlådor, styckdetaljer, korv mm från lamm som är uppväxta med omsorg, och slaktade på lokalt slakteri i Ljungskile. Vi har även skinn- och ullprodukter.

Våra lamm och fårprodukter→

Ved

Vi säljer ved i främst småsäckar om 40 liter. Även större volymer säljs beroende på tillgång.  

Ved →

Kontakta oss

Hogsäms Gård 2
456 94 Hunnebostrand

Niklas 070-659 97 07

Frida 070-443 90 93

info@hogsamsgard.se

@hogsamsgard

Man kan säga att vi har öppet när vi är hemma :)
Välkommen att kontakta oss!